ČLANARINA 2013

Izvršilni odbor Golf kluba Bovec je na svoji 5. redni seji dne 28. decembra 2012 sprejel sklep o višini članarine za leto 2013,

ki znaša:

člani A   90 €

člani B   30 €

otroci     30 €

Članarino je potrebno poravnati do konca meseca januarja. Izkaznice za leto 2013 bodo člani prejeli, ko poravnajo članarino.