REDNI LETNI ZBOR ČLANOV, petek, 31.3.2017

 

GOLF KLUB BOVEC

Podklopca 15

5230    Bovec

Bovec, 24.3.2017

VABILO

Na osnovi 17. in 18. člena Statuta Golf kluba Bovec ter sklepa izvršilnega odbora kluba z dne 22. 3. 2017 , sklicujem redni letni zbor članov, ki bo

v soboto, 31. marca 2017 ob 17. uri

v mali dvorani Sregulčeve hiše v Bovcu.

Za zbor predlagam naslednji

Dnevni red:

1. Poročilo predsednika o delu kluba v letu 2016;

2. Finančno poročilo za leto 2016;

3. načrt dela kluba za leto 2017;

4. koledar turnirjev za leto 2017;

5. informacija o stanju igrišča v Bovcu;

4. razno.

 

Poročila in program so v prilogi vabila.

 

Prosim vse člane , da se zbora članov udeležijo v čim večjem številu .

Predsednik GK Bovec

Bojan Bratina

 

Priloge:

Golf klub Bovec poročilo 2016

finančno poročilo 2016

Golf klub Bovec program17 (3)

koledar turnirjev 2017-1

zapisnik zbora članov 2017