KLUBSKA TEKMOVANJA 2013

1. Razpis za Bovško  pokalno tekmovanje 

 

Termini:                      11.5., 19.5., 22.6., 6.7., 21.7., 24.8., 5.10.

Igrišče za golf:                        Golf igrišče HIT-Bovec

Način igre:                  Posamično tekmovanje,  sedem krogov, stableford bruto in neto, 18 igralnih polj, igralci prejmejo točke po naslednjem načinu:

 

MESTO TOČKE MESTO TOČKE MESTO TOČKE MESTO TOČKE
1. 100 9. 29 17. 14 25. 6
2. 80 10. 26 18. 13 26. 5
3. 60 11. 24 19. 12 27. 4
4. 50 12. 22 20. 11 28. 3
5. 45 13. 20 21. 10 29. 2
6. 40 14. 18 22. 9 30. 1
7. 36 15. 16 23. 8
8. 32 16. 15 24. 7

 

V primeru enakih rezultatov se točke delijo; v primeru enakega končnega rezultata (bruto, neto),se igra play off sudden death na 6,7,8 in 9 luknji. Bruto in neto nagrade se izključujejo, bruto ima prednost pred neto. Za končni rezultat lige šteje pet najboljših krogov.

Pravila:                       Tekmovanje bo potekalo v skladu s Pravili golfa in Amaterskega statusa, odobrenimi s strani R&A Rules Limited in lokalnimi pravili.

Nagrade:                     Prvak in prvakinja lige za bruto rezultat prejmeta prehodni pokal, nagrade pa prejmejo še neto zmagovalci naslednjih kategorij:

                                    Kategorija 1: HCP do 36 za 1.,2. in 3. mesto in

Kategorija 2: HCP nad 36 za 1.,2. in 3. mesto

Pravica udeležbe:       amaterke in amaterji, članice oz. člani priznanega golfskega kluba.

 

Prijave in info:            prijave sprejemamo do 2 dni pred prvim kolom na E-naslov: info@golfbovec.si ali na recepciji igrišča ali tel: +386 (0)40 382 229. Prijaviti se je potrebno za vsako kolo posebej  najkasneje do četrtka pred tekmovanjem.

 

Odjava:                       Odjava posameznega tekmovalca  mora biti sporočena dan pred tekmo, do 11:00 ure, v pisni obliki. V nasprotnem primeru bo tekmovalec kaznovan z odvzemom 30 točk, oz. vpisom 30 negativnih točk.

Štartni časi:                točen štartni čas na recepciji, en dan pred tekmovanjem, po 15.00 uri,

info: +386 (0)40 382 229 ingolfportalu.

Prijavnina:                 Prispevek za štartnino 5€, za  pogostitev in nagrade 10€, igralnina po ceniku igrišča

Vodja:                         Rado Jerončič

Tekm. komisija:         R. Jerončič, M. Kokove, L. Bratina, R. Trampuž

Sodnik:                       Vasja Sosič

Pritožbe:                     V pisni obliki najkasneje do 30 min. pred razglasitvijo rezultatov.

Spremembe:              Organizator si v utemeljenih primerih pridržuje pravico do sprememb lokalnih pravil, prestavitve štartnega časa, ravno tako pa tudi pravico do spremembe pogojev razpisa.

 

2. Razpis za AUDI klubski eclectic  2013  

 

Splošni pogoji :          Razpis Audi Ladies cup 2013 (glej prilogo)

 

Termini:

  • 11.5., 19.5., 8.6, 22.6., 6.7., 21.7., 24.8., 25.8.

 

 

Igrišče za golf:                    Golf igrišče HIT-Bovec

Način igre:                          Tekmovalke morajo odigrati najmanj 6 krogov v okviru določenih terminov. V tabelo, ki bo izobešena na recepciji, vpisujejo rezultate posameznega kroga. Za končni rezultat šteje najboljši rezultat na posamezni luknji. Od seštevka udarcev se odšteje polovica trenutnega HCP ( to je HCP v trenutku odigranega zadnjega kroga), kar da neto rezultat posamezne tekmovalke. Rezultati bodo objavljeni na informacijski tabli igrišča in klubski spletni strani.

                                            

 

Pravila:                                Tekmovanje bo potekalo v skladu s Pravili golfa in Amaterskega statusa, odobrenimi s strani R&A Rules Limited in lokalnimi pravili

 

 

Pravica udeležbe:              amaterke članice Golf kluba Bovec

 

Prijave in info:                    prijave sprejemamo do 2 dni pred prvim kolom na E-naslov: info@golfbovec.si ali na recepciji igrišča ali tel: +386 (0)40 382 229. Prijaviti se je potrebno za vsako kolo posebej  najkasneje do četrtka pred tekmovanjem.

 

Odjava:                                Odjava posamezne tekmovalke  mora biti sporočena dan pred tekmo, do 11:00 ure, v pisni obliki.

 

Štartni časi:                         točen štartni čas na recepciji, en dan pred tekmovanjem, po 15.00 uri, info: +386 (0)40 382 229

Prijavnina:                          V okviru Bovškega pokalnega tekmovanja se plača normalna prijavnina, 25.8. ni prijavnine

 

HCP:                                    Igra v okviru drugih turnirjev šteje za HCP, razen igre 25.8.

Vodja:                                  Rado Jerončič

Sodnik:                                Vasja Sosič

Tekm. komisija:                 R. Jerončič,  L. Bratina, Vera Mozetič ( kapetan ženske ekipe), Robert Trampuž

Pritožbe:                             V pisni obliki najkasneje do 30 min. pred razglasitvijo rezultatov.

Spremembe:                     Organizator si v utemeljenih primerih pridržuje pravico do sprememb lokalnih pravil, prestavitve štartnega časa, ravno tako pa tudi pravico do spremembe pogojev razpisa.