RAZPIS KLUBSKIH TEKMOVANJ 2015

Razpis_Ladies_eclectic_2015

Razpis za AUDI klubski eclectic  2015                                               

 

Splošni pogoji :          Razpis Audi Ladies cup 2015

 Termini:

  • 23.5., 31.5., 6.6., 20.6.,21.6., 5.7., 19.7.,26.7., 22.8., 23.8.

Igrišče za golf:                    Golf igrišče HIT-Bovec

Način igre:                          Tekmovalke morajo odigrati najmanj 6 krogov v okviru določenih terminov. V tabelo, ki bo izobešena na recepciji, vpisujejo rezultate posameznega kroga. Za končni rezultat šteje najboljši rezultat na posamezni luknji. Od seštevka udarcev se odšteje polovica trenutnega HCP ( to je HCP v trenutku odigranega zadnjega kroga), kar da neto rezultat posamezne tekmovalke. Rezultati bodo objavljeni na informacijski tabli igrišča in klubski spletni strani.                                 

 Pravila:                                Tekmovanje bo potekalo v skladu s Pravili golfa in Amaterskega statusa, odobrenimi s strani R&A Rules Limited in lokalnimi pravili

 Pravica udeležbe:              amaterke članice Golf kluba Bovec

Prijave in info:                    prijave sprejemamo do 2 dni pred prvim kolom na E-naslov : info@golfbovec.si ali na recepciji igrišča ali tel: +386 (0)40 382 229. Prijaviti se je potrebno za vsako kolo posebej  najkasneje do četrtka pred tekmovanjem.

 Odjava:                                Odjava posamezne tekmovalke  mora biti sporočena dan pred tekmo, do 11:00 ure, v pisni obliki.

Štartni časi:                         točen štartni čas na recepciji, en dan pred tekmovanjem, po 15.00 uri, info: +386 (0)40 382 229

Prijavnina:                          V okviru Bovškega pokalnega tekmovanja in ostalih turnirjev se plača normalna prijavnina.

 HCP:                                    Igra v okviru drugih turnirjev šteje za HCP

Vodja:                                  Rado Jerončič

Sodnik:                                Stojan Jožef Štolfa

Tekm. komisija:                 R. Jerončič,  L. Bratina, Dragica Kozorog  ( kapetan ženske ekipe), Robert Trampuž

Pritožbe:                             V pisni obliki najkasneje do 30 min. pred razglasitvijo rezultatov.

Spremembe:                     Organizator si v utemeljenih primerih pridržuje pravico do sprememb lokalnih pravil, prestavitve štartnega časa, ravno tako pa tudi pravico do spremembe pogojev razpisa.

 

Razpis za Bovško  pokalno tekmovanje 2015                                                         

 

Termini:                      23.maj, 31. maj, 6. junij, 21.junij, 19. Julij , 26. Julij, 22. Avgust, 23. avgust

Igrišče za golf:                        Golf igrišče HIT-Bovec

Način igre:                  Posamično tekmovanje,  osem  krogov, stableford bruto in neto, 18 igralnih polj, igralci prejmejo točke po naslednjem načinu:

 

MESTO TOČKE MESTO TOČKE MESTO TOČKE MESTO TOČKE
1. 100 9. 29 17. 14 25. 6
2. 80 10. 26 18. 13 26. 5
3. 60 11. 24 19. 12 27. 4
4. 50 12. 22 20. 11 28. 3
5. 45 13. 20 21. 10 29. 2
6. 40 14. 18 22. 9 30. 1
7. 36 15. 16 23. 8
8. 32 16. 15 24. 7

 

                                    V primeru enakih rezultatov se točke delijo.

                                    V primeru enakega končnega bruto rezultata ima prednost igralec z višjim HCP, v primeru enakega neto rezultata pa igralec z nižjim HCP.

                                    Bruto in neto nagrade se izključujejo, bruto ima prednost pred neto.

                                    Za končni rezultat lige šteje pet najboljših krogov.

Pravila:                       Tekmovanje bo potekalo v skladu s Pravili golfa in Amaterskega statusa, odobrenimi s strani R&A Rules Limited in lokalnimi pravili

Nagrade:                     Prvak in prvakinja lige za bruto rezultat prejmeta prehodni pokal, nagrade pa prejmejo še:

Neto ženske 1., 2., 3. mesto

Neto moški  1., 2., 3. mesto.

 

                                   

Pravica udeležbe:       amaterke in amaterji, članice oz. člani priznanega golfskega kluba.

 

Prijave in info:            prijave sprejemamo do 2 dni pred prvim kolom na E-naslov: info@golfbovec.si ali na recepciji igrišča ali tel: +386 (0)40 382 229. Prijaviti se je potrebno za vsako kolo posebej  najkasneje do četrtka pred tekmovanjem.

 

Odjava:                       Odjava posameznega tekmovalca  mora biti sporočena dan pred tekmo, do 11:00 ure, v pisni obliki. V nasprotnem primeru bo tekmovalec kaznovan z odvzemom 30 točk, oz. vpisom 30 negativnih točk.

Štartni časi:                točen štartni čas na recepciji, en dan pred tekmovanjem, po 15.00 uri,

 info: +386 (0)40 382 229 in golfportalu.

Prijavnina:                 Prispevek za štartnino 5€, za  pogostitev in nagrade 10€, igralnina po ceniku igrišča

Vodja:                            Rado Jerončič

Tekm. komisija:         R. Jerončič, M. Kokove, L. Bratina, A. Kravanja

Sodnik:                          Stojan Jožef štolfa

Pritožbe:                       V pisni obliki najkasneje do 30 min. pred razglasitvijo rezultatov.

Spremembe:              Organizator si v utemeljenih primerih pridržuje pravico do sprememb lokalnih pravil, prestavitve štartnega časa, ravno tako pa tudi pravico do spremembe pogojev razpisa.