REDNI LETNI ZBOR ČLANOV, sobota , 23. marec

GOLF KLUB bOVEC

Podklopca 15

5230    Bovec

www.golfklubbovec.si

Bovec, 16. Marec 2018

 VABILO

Na osnovi 17. in 18. člena Statuta Golf kluba Bovec ter sklepa izvršilnega odbora kluba z dne 10. 3. 2018 , sklicujem redni letni zbor članov, ki bo

 

v soboto, 24. marca 2018 ob 18. uri

v mali dvorani Stergulčeve hiše v Bovcu.

Za zbor predlagam nasledn

Dnevni re

1. Poročilo predsednika o delu kluba v letu 2017;

2. finančno poročilo za leto 2017;

3. načrt dela kluba ter koledar turnirjev za leto 2018;

4. informacija o stanju igrišča v Bovcu;

5. razno.

 

Poročila in program ste prejeli z E pošto.

 

Prosim vse člane , da se zbora članov udeležijo v čim večjem številu .

Predsednik GK Bovec

Bojan Bratina

 

Priloge:

 

IPI_gkbovec_2017

bilanca_gk_bovec2017